รางวัลแห่งความสำเร็จ

จากนโยบายและพันธสัญญาที่ต้องการส่งมอบคุณภาพของสินค้าและบริการให้ลูกค้าพึงพอใจลูงสุด ทำให้ ยูเรกวาน ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ผ่านมา ทำให้ ยูเรกวาน เป็นร้านอาหารเพียงไม่กี่แห่งที่ตั้งอยู่นอกประเทศเกาหลีที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลเกาหลีอย่างเป็นทางการให้เป็นร้านอาหารที่มีคุณภาพ รูปแบบ เอกลักษณ์ และรสชาติในแบบราชสำนักเกาหลีแท้ๆ

ด้วยมาตรฐานเหล่านี้ คุณฉัตรนันท์ ลี ประธานบริษัทและพนักงานจึงภูมิใจและมั่นใจว่าลูกค้าของเราทุกท่าน ที่ได้รับประทานอาหารเกาหลีจากสาขาต่างๆ ของเราหรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ ยูเรกวาน จะได้รับประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุดตามความตั้งใจและนโยบายการทำธุกิจของเรา

อาหารเกาหลี ต้องที่ ยูเรกวาน

ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากหน่วยงานและรายการต่างๆ
   
   
   

 

Visitors: 49,547