ส่วนลดและสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตร KTC

KTC
สิทธิพิเศษ
รับส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหารแบบ a la carte

เงื่อนไข 
1.เฉพาะการชำระเงินโดยบัตรเครดิต KTC เท่านั้น
2. สำหรับการรับประทานภายในร้านเท่านั้น
3.กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนใช้บริการ
4.ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
5.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมดอายุ
วันนี้ - 31 ธ.ค. 60

Visitors: 49,546