โปรโมชั่น


 • Website_Pro_Banners_Ais.jpg
  AIS สิทธิพิเศษ รับส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหารแบบ a la carte เงื่อนไข กด *545*57642# โทรออก หรือ ผ่าน AIS Priviledge App 1. สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลข /1 สิทธิ์ / 1 วัน 2. กรุณาแสดงข้อความยื...

 • Website_Pro_Banners_Citi.jpg
  CITIBANK สิทธิพิเศษ รับส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหารแบบ a la carte เงื่อนไข 1.เฉพาะการชำระเงินโดยบัตรเครดิตซิตี้แบงค์เท่านั้น 2. สำหรับการรับประทานภายในร้านเท่านั้น 3.กรุณาสำรองที่นั่งล...

 • Website_Pro_Banners_AYB.jpg
  KRUNGSRI สิทธิพิเศษ รับส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหารแบบ a la carte เงื่อนไข 1.เฉพาะการชำระเงินโดยบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี เท่านั้น 2. สำหรับการรับประทานภายในร้านเท่านั้น 3.กรุณาสำรองที่...

 • Website_Pro_Banners_KTC.jpg
  KTC สิทธิพิเศษ รับส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหารแบบ a la carte เงื่อนไข 1.เฉพาะการชำระเงินโดยบัตรเครดิต KTC เท่านั้น 2. สำหรับการรับประทานภายในร้านเท่านั้น 3.กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อ...

 • Website_Pro_Banners_SCB.jpg
  SCB สิทธิพิเศษ รับส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหารแบบ a la carte เงื่อนไข 1.เฉพาะการชำระเงินโดยบัตรเครดิตไทยพาณิชย์เท่านั้น 2. สำหรับการรับประทานภายในร้านเท่านั้น 3.กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน...
Visitors: 24,609